C-line vagnar

Genom central placering av handtags staget blir snygga C-line vagnarna extremt lättmanövrerbara.

Finns i en mängd olika konfigurationer gällande hyllplan/korgar/näthyllplan.