Historia

Konga Mekaniska Verkstad AB startades i november 1987 av min far, Stig Haglund och mig, Paul Haglund.

Vid starten tillverkades diverse vagnar till ett företag som hette Ansor Team AB, som vid den tiden var en av de ledande aktörerna på den svenska postordermarknaden. Parallellt med vagntillverkningen så tog vi oss an alla tänkbara legoarbeten, bland annat svetsade vi mycket åt Volvo Lastvagnar som då fanns i Konga.

I lågkonjunkturen i början av 90-talet tvingades vi till ett ställningstagande angående om vi skulle fortsätta produktionen av vagnar, eller om vi endast skulle koncentrera oss på legoproduktion. Vid det tillfället valde vi att ta med oss alla våra vagnmodeller till en fotograf i Tingsryd för att fotografera dem - detta har ju visat sig bli framgångsrikt för oss.

Vår filosofi var redan från början att inget jobb var för stort eller för litet för oss. Detta tankesätt tillsammans med en mycket stark investeringsvilja har gjort att Konga Mekaniska har utvecklats mycket positivt genom åren.

På senare delen av 90-talet tog vi ett stort steg genom att certifiera oss via ISO 9001, vilket senare följdes av ISO 14001. Vid denna tidpunkt gjorde vi det unika att samla all personal i en gemensam ledningsgrupp, detta beslut är den främsta anledningen till Konga Mekaniskas framgång. Ungefär samtidigt med detta var det dags för Stig att gå i pension vid 72 års ålder! Jag är sedan dess ensam ägare till företaget.

År 2000 inser vi att kostymen blivit för liten, trots att vi 1999 byggt till produktionslokalen, vi köper då mark och bygger ett nytt lager, 2200 m² på Postvägen i Konga. Samtidigt började vi med trading, bl.a. produkter från Kina, Italien och Danmark. Detta gjorde vårt sortiment ännu bredare vilket innebar att vi blev mer konkurrenskraftiga. Vår styrka är att vi kan lagerhålla ett brett sortiment, som innebär att vi har väldigt korta leveranstider, standardprodukter kan levereras inom 2 dagar efter mottagen order. Denna satsning visade sig ligga rätt i tiden, under 2005 blev det nödvändigt att fördubbla lagerlokalen till ca.4500 m².

Under 2007 tog vi steget i riktning mot en bredare organisation, vilket resulterade i att vi anställde både en försäljningschef och en ekonomichef.

2008 rev vi den gamla lagerbyggnaden som satt ihop med vår kontors- och produktionslokal i Dång. Vi byggde en helt ny produktionslokal vilket gjorde att vi fick ytterligare 600 m² att förfoga över. Dessa lokaler togs i bruk vid årsskiftet 2008/2009.

I maj 2009 gick vi in som delägare i ett Vietnamesiskt företag som heter Fine Interior. Vi flyttar därmed produktionen av våra Kinesiska tradingprodukter till denna fabrik. Denna investering ser vi som en otroligt fin möjlighet för att ytterligare stärka våra positioner. Parallellt med detta startade vi också tillsammans med Tomas Engsfelt upp bolaget Fine Scandinavia. Detta bolag sköter försäljningen i Skandinavien och Europa för Fine Interior Vietnam och tar hand om all specialproduktion, projekt etc.
På detta sätt kan Konga Mekaniska koncentrera sig på att utveckla och sälja vagnar i sitt standardsortiment.

I augusti 2011 fördubblade vi vårt lager som nu står klart och är cirka 9000 m². Detta gör vi för att kunna fortsätta serva våra kunder med extrem hög leveranssäkerhet och samtidigt för att kunna lagerhålla och sköta logistiken åt Fine Scandinavia.

Under 2014/2015 investerade vi i bl.a. automatiserade stans -och bockningsmaskiner, streckkodscanning system på lagret samt ett nytt PIM system (Product Information Management)

Vi stärkte vår position ytterligare i januari 2015 genom att förvärva Industri AB Hjalmar Johansson beläget i Anderstorp www.hj-johansson.se. Genom detta förvärv så fick vi rörbockning - och robotsvetskompetens i världsklass.

Våra kunder finns idag främst inom postorderbranschen över hela Europa.

I Kongamek är vi i dagsläget cirka 85 anställda, i Anderstorp cirka 17 anställda och i Vietnam cirka 200 anställda.

 

Paul Haglund

VD