Försäljningsvillkor

1. Dessa bestämmelser gäller då inget annat är avtalat mellan Konga Mekaniska Verkstad AB och Kund.

2. Skriftliga offerter är bindande för Konga i 30 dagar.

3. Frakt, EUR pallar och emballage debiteras separat på fakturan om inget annat är överenskommet.

4. För varureturer gäller följande: Endast sådana returer vartill Konga har varit vållande såsom genom felexpedition eller fabrikationsfel godkännes utan extra kostnad för köparen. Alla andra returer krediteras köparen faktura beloppet (varuvärdet) minus 20% samt att köparen får bära kostnader för frakt och emballage kostnader. Vid felbeställningar som resulterar i Returer skall dessa anmälas till Kongamek inom 5 arbetsdagar.

OBS! Returen skall ske i oskadad original förpackning.

Vid skada på produkten debiteras omarbetningskostnader för återställande i originalskick.

5. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med 18%.

6. Konga förbehåller sig rätten att ändra på priser vid förändring av skatter, tullar eller
andra offentliga pålagor.

7. Konga Lämnar en Garanti på 5 år på sina produkter gällande material och fabrikationsfel.
Normal förslitning vid användning av produkterna innefattas ej av garantin.

8. Om Konga genom hos denne eller dennes leverantör uppkommen arbetsinställelsesåsom strejk,
lockout, brand, krig eller liknande vartill Konga ej varit vållande, förhindras fullgöra sina åtagande
gentemot kund, skall Konga ej göras skadeståndsskyldig.