KONGAMEK

INTEGRITETSPOLICY

Policys, gdpr, försäljningsvillkor och certifikat/intyg.

Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter behandlas och sparas av oss (Kongamek AB) för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, ta kontakt eller ge den information som efterfrågas. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådan som du direkt eller indirekt lämnar till oss när du tar en kontakt med oss.

De uppgifter vi kan samla in och behandla är uppgifter som namn, telefonnummer, e-post och adressuppgifter. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss, och i de fall vi är beroende av annan part för att genomföra leverans kommer de att kunna behandla dessa. Vi avser att behandla uppgifterna så länge du är kund eller önskar att ta del av vår information eller erbjudanden.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också alltid rätt att skriftligen återkalla lämnade samtycken. Anser du att dina personuppgifter har behandlats felaktig har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

 

Cookiepolicy

www.kongamek.se som är vår publika webbplats kan i likhet med många andra webbplatser lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information som kan handla om dig, dina intressen eller din Internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig och ge dig en mera personlig upplevelse av webben, samt för att minnas dina tidigare val.

 

Cookies för prestanda

Med hjälp av dessa cookies får vi reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan bedöma hur den fungerar och göra förbättringar. Vi kan exempelvis ta reda på vilka webbsidor som är mest och minst populära med hjälp av dessa cookies. De mäter antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och hur de hittar den. Vi får veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, samt kan säkerställa att sidorna läses in snabbare och visas på ett korrekt sätt. Vi använder oss också av pixeltaggar för att jobba med segmenterad marknadsföring. På så sätt kan vi säkerställa att du som användare nås av relevant information från oss.

All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

 

Välja bort cookies

Om vår användning av cookies är problematisk för dig kan du vidta åtgärder för att de inte ska tillämpas. Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att vissa typer av cookies blockeras.

Om du vill ha mer information om hur detta går till, kan du söka i webbläsarens hjälpinformation.

 

Användning av digitalt material

Det förekommer att Kongamek fotograferar och filmar vid särskilda evenemang, exempelvis kundmöten och mässor. Detta material kan komma att användas på företagets hemsida och andra digitala medier, i syfte att marknadsföra företaget. I händelse av att du förekommer på bilder eller i film och inte vill synas, har du rätt att invända mot din närvaro. Vid önskemål om att inte synas i informations- och marknadsföringsmaterial från Kongamek, vänligen ta kontakt med oss. Allt material där du förekommer kommer då att redigeras, ersättas eller raderas.

 

Whistleblowing - rapportera en observation

Läs mer här >

Försäljningsvillkor

  1. Dessa bestämmelser gäller då inget annat är avtalat mellan Kongamek AB och Kund.
  2. Skriftliga offerter är bindande för Kongamek i 30 dagar och alla priser är exklusive moms.
  3. Frakt, EUR pallar och emballage debiteras separat på fakturan om inget annat är överenskommet.
  4. För varureturer gäller följande: Endast sådana returer vartill Kongamek har varit vållande såsom genom felexpedition eller fabrikationsfel godkännes utan extra kostnad för köparen. Alla andra returer krediteras köparen faktura beloppet (varuvärdet) minus 20% samt att köparen får bära kostnader för frakt och emballage kostnader. Vid felbeställningar som resulterar i Returer skall dessa anmälas till Kongamek inom 5 arbetsdagar. Kund är skyldig att kontrollera godset vid ankomst och notera skadorna på kvittensen de skriver på. OBS! Returen skall ske i oskadad original förpackning. Vid skada på produkten debiteras omarbetningskostnader för återställande i originalskick.
  5. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med 18%. (De levererade varorna förblir Kongamek AB egendom tills full betalning har erhållits.)
  6. Kongamek förbehåller sig rätten att ändra på priser vid förändring av skatter, tullar eller andra offentliga pålagor.
  7. Kongamek Lämnar en Garanti på 5 år på sina standardprodukter gällande material och fabrikationsfel. Normal förslitning vid användning av produkterna innefattas ej av garantin.
  8. Om Kongamek genom hos denne eller dennes leverantör uppkommen arbetsinställelse såsom strejk,lockout, brand, krig eller liknande vartill Konga ej varit vållande, förhindras fullgöra sina åtagande gentemot kund, skall Kongamek ej göras skadeståndsskyldig.

 

Verksamhetspolicy

Strategidokumentet för verksamheten utgör en grund för utveckling på kort och lång sikt. Transperens i detta arbete är viktigt samt att man i verksamheten säkerställer och följer upp strategiarbetet.

Företagets policy är att alltid förbättra alla processer i företaget, för att kunna uppfylla de krav som våra intressenter ställer på våra produkter som vi utvecklar, tillverkar, lagerhåller och levererar. Att hålla en hög servicegrad (kvalitet och leveranstid) är viktigt. Våra samarbetspartners är därför strategiskt viktiga och företaget avser att kontinuerligt utveckla våra leverantörer och deras prestanda.

I produktion, konstruktion och utvecklingsarbete skall företaget genom ett ständigt förbättringsarbete och förebyggande arbete se till att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på inre och yttre miljön. Vi ska bland annat arbeta med att förbättra vårt materialutnyttjande samt undersöka möjligheten att bli mer eleffektiva. Att skydda miljön är viktigt och våra produkter är till största delen återvinningsbara.

Företaget skall följa gällande lagstiftning för den inre och yttre miljön samt gjorda åtaganden. Företaget skall genom att medarbetare utbildas, se till att viljan stärks att ta eget kvalitets, miljö – och arbetsmiljöansvar i det dagliga arbetet.

Ledningsgruppen svarar för att policy och mål är förstådda, tillämpade och upprätthållna på alla nivåer inom företaget.

Arbete med miljö – kvalitet - arbetsmiljö och ekonomi skall gå hand i hand och leda till framgång för företaget.

 

Certifikat/Intyg

Certificate ISO 9001 & 14001 : 2015.pdf

FTI Anslutningsbevis 2019.pdf

REACH Declaration.pdf

Enkla Elbolaget Klimatdiplom 2018.pdf

 

Köpvillkor

Allmänna köpvillkor