VI ARBETAR KLIMATSMART

TILLSAMMANS MOT EN HÅLLBAR FRAMTID

Hållbarhet är en central drivkraft för vår affärsverksamhet. Kongamek fokuserar på ständiga förbättringar kring minimering av utsläpp, förbättrad produktivitet samt material- och energieffektivitet. För oss är det också viktigt med social hållbarhet och en god arbetsmiljö.

Kongamek är och ska alltid vara ett hållbart företag. Inte bara för miljön, utan även för våra kunder och medarbetare.

Gentemot våra kunder handlar det om att vara en flexibel partner som alltid finns tillhands, ständigt på väg framåt och med insikten om att vi aldrig är bättre än vår senaste leverans. Det skapar vi genom driv, utvecklingsmöjligheter och gemenskap.

För våra medarbetare är Kongamek mer än bara vagnar och materialhanteringsprodukter. Vi är en liten orts största arbetsgivare som bör och vill ta ett socialt ansvar, skapa delaktighet och en trivsam miljö för utveckling. Med välmående workmates kommer vi att kunna fortsätta avlasta andra människor världen över i flera generationer framåt. Det kallar vi hållbart.

KLIMATSINSATS

HÅLLBAR KUNDNYTTA

Om värdet av att skapa värde. Läs mer

KLIMATINSATS

LADDSTOLPAR

Våra workmates kör miljövänligt med hybridbilar. Läs mer

KLIMATINSATS

SOCIAL HÅLLBARHET

För en god balans i tillvaron. Läs mer

KLIMATINSATS

KLIMATSMART UPPVÄRMNING

Överskottsvärme och smarta system. Läs mer

KLIMATINSATS

MATERIAL OCH ENERGIEFFEKTIVITET

Vi jobbar enligt LEAN-metoden. Läs mer

KLIMATINSATS

HÅLLBART LEDARSKAP

Vi utvecklar individ och företag. Läs mer

KLIMATINSATS

LED-BELYSNING

Sänkte energiförbrukningen med 57 %. Läs mer

KLIMATINSATS

FJÄRRVÄRME

Vi har fasat ut uppvärmning med fossila bränslen. Läs mer