KONGAMEK GENOM TIDEN

1992 FINANSKRISEN

”Vi gick ut på parkeringen och provade att ringa in till kontoret för att se om telefonerna funkade, det var så tyst!” – Paul Haglund minns 90-talets minskade efterfrågan.

Efter ett glatt 80-tal inleddes nästa årtionde med depression. Huspriser rasade, räntor slog i taket och många företag gick i konkurs. Det var kris i hela Sverige, och Konga var inget undantag.

De första tre åren efter att Stig och Paul Haglund fått sin första order var det glada dagar på den mekaniska verkstan i Konga. Konga Mekaniska hade positionerat sig på marknaden som en skicklig legoproducent och affärerna blomstrade.

Det tillståndet skulle dock komma att förändras, i takt med att den stora finans- och fastighetskrisen svepte som en våt filt över landet. En filt som skulle bli förödande för både företag och många privatpersoner.

När krisen kom försvann nittio procent av beställningarna. Den största kunden vid den här tiden brukade lägga ordrar för tre miljoner kronor per år. Helt plötsligt låg den siffran på trehundratusen. Då var det lätt att hålla sig för skratt.

– Vi hade faktiskt mobiltelefoner redan då. Jag vet att vi gick ut på parkeringen här intill och provade att ringa in till kontoret för att se om telefonerna funkade, det var så tyst! säger dåvarande delägare Paul Haglund.

Men nog vore det dumt att lägga sig ner för att dö innan man provat allt. Det man testade hos Konga Mekaniska var att lasta upp en massa vagnar ur sortimentet på en lastbil, köra dem till en fotostudio i Tingsryd, och med bilderna i hand började man sedan knacka dörr.

Ett koncept som skulle visa sig vara mer framgångsrikt än någon hade kunnat hoppats på. 

”Det kanske finns en framtid ändå”

Från att ha varit nästan uteslutande legoproducent intensifierades under kristiden arbetet med att ta fram egna produkter. Man ritade och producerade vagnmodeller, fotade dem och lät potentiella kunder upptäcka att ja, nog har vi behov av just sådana här vagnar.

Omställningen till eget sortiment skulle komma att bli standard för Konga Mekaniska. Idag, många år och ett namnbyte senare, har företaget en legokund medan resterande produkter säljs i eget namn.

Med mycket möda, lite tur och en ny inriktning på verksamheten lyckades Konga Mekaniska behålla plusresultat, och framför allt, alla medarbetare under krisen. När den slutligen ebbade ut kunde man konstatera: vi klarade det.