KONGAMEK GENOM TIDEN

2006 NYBYGGARNA

”Så många människor som gett och ger så mycket för det här företaget ... det är fantastiskt.” – Paul Haglund om samspelet mellan bygd och företag.

Konga var länge synonymt med en sak – bruket. Under en period på över 250 år framställdes flera olika typer av produkter på ortens nav. Det skulle dock förändras, när en uppstickare med framåtanda växte till sig och blev störst.

Redan i mitten av 1700-talet bedrevs masugnsblåsning och gjutning på bruket i Konga. Senare producerades pappersmassa på samma plats innan trähustillverkning tog över på 1940-talet. Industriverksamheten i Konga blomstrade sedan vidare under 60- och 70-talen, först under Svenska Stålpressnings AB:s och sedan Volvo Personvagnars ägande. Kongameks grundare Paul Haglund minns tillbaka.

– De första tjugo åren var vi nästan osynliga för de flesta i bygden. Det var Volvo och Konga Bruk som var Konga. Ingen visste vilka och vad vi var.

Tiden och omständigheterna skulle dock komma att vända på sakernas tillstånd. Parallellt med att verksamheten på bruket minskade från 90-talet och framåt, växte Konga Mekaniska sakta men säkert i takt med att ordrarna blev fler.

Nya tider, nya lokaler

Omkring 2013 kunde det en gång så lilla familjeföretaget konstatera att de axlat manteln som ortens största arbetsgivare. Året innan hade man låtit bygga ut lagret och utlastningen. Nu satsade man vidare och utökade kapaciteten på både kontoret och produktionsanläggningen.

Att vara en liten orts största arbetsgivare förpliktigar. Sedan de expansiva åren i mitten av 00-talet har Kongamek inte bara arbetat aktivt för det egna företagets framgångar. Resurser har också avsatts för samhällets välmående. Man har bland gått in som sponsor till många av de lokala idrottsföreningarna, bidragit till att Kongaborna fått en ny simbassäng och att den gamla biografen åter fått liv.

– Kongamek har kunnat hjälpa till att mätta många magar i bygden, så är det. Men bygden har också varit ovärderligt viktig för Kongamek. Så många människor som gett och ger så mycket för det här företaget ... det är fantastiskt, säger Paul Haglund.

För alltid i Konga

Trots att Kongamek fortsatt växa sedan nybyggandet 2006 – idag har man produktexport till över 30 länder – finns inga planer på att flytta kärnverksamheten.

– Vi ska ingenstans. Inte nu, inte sen. Det finns en stor charm med att vi fortfarande är i Konga. Trots att vi växer finns känslan av det lokala alltid närvarande, säger Jonathan Haglund, vd.