SPONSRING

VÅRT SÄTT ATT SKAPA SAMHÄLLSNYTTA

Kongamek vill ta ett samhällsansvar och bidra till utvecklingen i regionen. Att våra barn och ungdomar får växa upp i en trygg och kreativ miljö̈ är viktigt och därför är denna grupp prioriterad.

Sponsring är ett samarbete med ömsesidig nytta för två̊ parter. Det är vår möjlighet att ge något tillbaka till samhället och stötta föreningar och organisationer i regionen som ska främja utveckling inom förenings- och näringsliv. För att ett sponsringssamarbete ska vara intressant för oss, ska det utgå̊ från vad varumärket står för och vad vi som bolag vill förknippas med. Vårt varumärke ska på̊ något sätt exponeras i varje sponsringsaktivitet. Bolagets sponsringssamarbeten ska, förutom att synliggöra Kongamek, ge bra samhällsnytta tillbaka till regionen med fördel inom verksamheter där våra workmates är aktiva. Det vill säga våra medarbetare eller kunder.

 

Ansök om sponsring

Föreningar har möjlighet att ansöka om sponsring inför kommande verksamhetsår. Ansökan ska vara Kongamek tillhanda senast den 30 november. Kongamek ger besked till beviljade föreningar senast den 31 december. Ansökan om sponsring sker årligen och beviljat medel gäller endast för kommande verksamhetsår. Vi skriver enbart avtal med huvudförening eller organisation och inte till enskilda lag eller grupper inom verksamheten. Kongamek beviljar sponsring till de föreningar som uppfyller verksamhetens sponsringspolicy.

Ansök om sponsring här >

KONGAMEK SPONSRAR:

  • Näringslivsfrämjande verksamheter
  • Regional utveckling
  • Välgörenhetsorganisationer

 

KONGAMEK SPONSRAR INTE:

  • Verksamheter med religiöst eller politiskt syfte
  • Miljöskadlig verksamhet

 

SPONSRINGSKRITERIER:

  • Verksamheter som är aktiva inom Idrott och näringslivsfrämjande verksamheter
  • Verksamheter som har sitt säte inom Kronobergs län och Blekinge län