KLIMATINSATS

FJÄRRVÄRME

Vi har fasat ut uppvärmning med fossila bränslen.

Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändring. Det är inte bra. Därför har vi fasat ut uppvärmningen med fossila bränslen i våra fastigheter. Idag värms våra lokaler upp med det mer miljövänliga alternativet vattenburen fjärrvärme istället.

KLIMATINSATS

KLIMATSMART UPPVÄRMNING

Överskottsvärme och smarta system. Läs mer

KLIMATINSATS

LADDSTOLPAR

Våra workmates kör miljövänligt med hybridbilar. Läs mer