KLIMATINSATS

LADDSTOLPAR

Våra workmates kör miljövänligt med hybridbilar.

Vi kör grönt. Kongamek har nyligen investerat i sex laddstolpar till parkeringen där vi laddar våra tjänstebilar medan vi arbetar. Elen vi använder är klimatklok el från sol, vind och vatten. Med en energieffektivitet på upp till 80 % till elens favör i jämförelse med bensin och diesel åker vi till och från våra kunder med gott samvete. Och riktigt tyst, dessutom.

KLIMATINSATS

FJÄRRVÄRME

Vi har fasat ut uppvärmning med fossila bränslen. Läs mer

KLIMATINSATS

SOCIAL HÅLLBARHET

För en god balans i tillvaron. Läs mer