KLIMATINSATS

KLIMATSMART UPPVÄRMNING

Överskottsvärme och smarta system.

Överskottsvärmen från vår lackeringsanläggning förflyttas till andra delar av fastigheten för uppvärmning. Vi har därtill ett system som dels nyttjar kalluft utifrån för kylning av serverrum, dels tar vara på överskottsvärme från uppvärmning av kontoren. Dessutom köper vi alltid in klimatklok el som kommer från sol, vind, vatten och biobränsle.

KLIMATINSATS

FJÄRRVÄRME

Vi har fasat ut uppvärmning med fossila bränslen. Läs mer

KLIMATINSATS

LED-BELYSNING

Sänkte energiförbrukningen med 57 %. Läs mer