KLIMATINSATS

HÅLLBAR KUNDNYTTA

Om värdet av att skapa värde.

Långsiktig framgång styrs av vår förmåga att skapa värde för våra kunder. Vårt mål: att utveckla en värdekedja från beställning till levererad produkt genom att alltid bemöta våra kunder med flexibilitet, finnas tillhands och visa prov på god gemenskap. En leverans från Kongamek ska alltid uppfattas smidig och enkel. Hållbarhetsarbetet skall genomsyras från leverantörsbedömning, produktion till färdig produkt.

KLIMATINSATS

MATERIAL OCH ENERGIEFFEKTIVITET

Vi jobbar enligt LEAN-metoden. Läs mer

KLIMATINSATS

HÅLLBART LEDARSKAP

Vi utvecklar individ och företag. Läs mer