KLIMATINSATS

MATERIAL OCH ENERGIEFFEKTIVITET

Vi jobbar enligt LEAN-metoden.

Vi tillämpar den så kallade Lean-metoden i vårt arbete. Det innebär i korthet att vi tillsammans inom företaget försöker skapa maximalt kundvärde utifrån våra resurser. Det har bland mycket annat tagit form i att vi lyckats effektivisera våra arbetsprocesser och att vi idag återanvänder avsevärt mycket mer material än tidigare.

KLIMATSINSATS

HÅLLBAR KUNDNYTTA

Om värdet av att skapa värde. Läs mer

KLIMATINSATS

LED-BELYSNING

Sänkte energiförbrukningen med 57 %. Läs mer