KLIMATINSATS

HÅLLBART LEDARSKAP

Vi utvecklar individ och företag.

Ledarskapet på Kongamek utgör en viktig grund för att alla våra medarbetare ska trivas och må bra, och för att alla ska vilja arbeta mot samma mål. Sättet vi leder arbetet på genomsyras av våra kärnvärden och ska verka för en hållbar utveckling, både för den arbetande individen och för företaget. Interna ledarskapsprogram hålls löpande, där medarbetare på ledningspositioner tillsammans och individuellt ges möjlighet till reflektion och vidareutveckling.

KLIMATINSATS

SOCIAL HÅLLBARHET

För en god balans i tillvaron. Läs mer

KLIMATSINSATS

HÅLLBAR KUNDNYTTA

Om värdet av att skapa värde. Läs mer