KLIMATINSATS

SOCIAL HÅLLBARHET

För en god balans i tillvaron.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, där säkerhet och möjlighet till kompetensutveckling står i fokus. Våra arbetsplatser ska vara fysiskt, psykiskt och socialt sunda, där alla behandlas lika och har möjlighet till välmående både på och utanför jobbet.

Arbetet mot en skadefri och hälsofrämjande arbetsplats är viktigt. Friska och välmående medarbetare presterar bättre och ger en framgångsrik verksamhet. Alla anställda erbjuds årliga friskvårdsbidrag. Kongamek är en av de största arbetsgivarna i kommunen och vill bidra till att många kan bo och verka i en hälsosam miljö.

KLIMATINSATS

HÅLLBART LEDARSKAP

Vi utvecklar individ och företag. Läs mer

KLIMATSINSATS

HÅLLBAR KUNDNYTTA

Om värdet av att skapa värde. Läs mer