HÅLLBARHETSINSATS

LED-BELYSNING

Sänkte energiförbrukningen med 57 %.

Vi har tagit ner fler än 1 300 kommersiella lysrör och ersatt dem med LED-lampor i våra fastigheter. Sedan dess har energiförbrukningen minskat med 57 %, belysningen förbättrats och brandrisken minskat. Dessutom är livslängden på vår belysning fyra gånger så lång som tidigare.

HÅLLBARHETSINSATS

KLIMATSMART UPPVÄRMNING

Överskottsvärme och smarta system. Läs mer

HÅLLBARHETSINSATS

LADDSTOLPAR

Våra workmates kör miljövänligt med hybridbilar. Läs mer